På Norsk Bibliotekforenings digitale landsmøte 26. mai ble Vidar Lund valgt til ny leder. Vi gratulerer og ønsker lykke til!

Samtidig retter vi en stor takk til Mariann Schjeide, som har gjort en solid innsats som leder de siste seks årene.

Det nye hovedstyret gjenspeiler at Viken er et stor fylke med mange dyktige og engasjerte bibliotekfolk. Vi har snakket med to av dem, fylkesbiblioteksjef Heidi Hovemoen og Øvre Eikers biblioteksjef, Birgithe Schumann-Olsen. De ble valgt til henholdsvis nestleder og styremedlem. Nyansatt seniorrådgiver ved fylkesbiblioteket, Karianne Aam, blir også nytt styremedlem.

   
Heidi Hovemoen, foto: Marit Jordanger                  Birgithe Schumann-Olsen, foto: Ole T. S. Thoresen

Synliggjøring, synliggjøring, synliggjøring!

Heidi og Birgithe er klare på hva som er NBFs viktigste oppgave framover: Å synliggjøre bibliotekene og jobbe for gode rammevilkår. Begge framhever bibliotekene som virkemiddel til å nå viktige samfunnsmål.

– Bibliotekene har et positivt budskap å kommunisere ut. De gjør det mulig for folk å skape seg det gode liv, sier Birgithe.

Heidi understreker behovet for å vise effekten av bibliotekenes innsats, blant annet i lys av FNs bærekraftmål. Men er vi tjent med begreper som «arena for livslang læring» og «terskelfritt tilbud»? Vi må snakke slik at vi blir forstått utenfor bibliotekmiljøet!

Kommuneøkonomien gir grunn til bekymring

Heidi er bekymret for kommuneøkonomien, ikke minst ringvirkningene av Covid-19.

– Budskapet må være at eventuelle kutt i bibliotekbudsjettene kan få store konsekvenser for innbyggerne. Mantraet er at bibliotek bygger mennesker, arenaer, lokalsamfunn og byer, sier Heidi.

– Ytringsfriheten er livsviktig

Birgithe løfter fram den dagsaktuelle diskusjonen om biblioteksjefens redaktøransvar og handlingsrom. Hun mener at vi må få fram de ulike perspektivene, og ser det brede engasjementet som et bevis på at bibliotek betyr mye for folk flest.

– Men ytringsfrihetens rom er livsviktige å hegne om, sier hun.

Det digitale tilbudet

Heidi påpeker at bibliotekene etter hvert har fått mange digitale ressurser, men at modellene for e-bok utlån og e-lydbokutlån er svært dyre løsninger for sektoren. Det finnes flere litteraturpolitiske virkemidler som kan tas i bruk, for eksempel gjennom å øke antall lisenser i kulturfondordningen eller innføre et e-bokvederlag som kan kompensere forfattere og andre rettighetshavere. Dette er en av sakene NBF må prioritere.

Hvordan kan bibliotekene jobbe for å fremme disse sakene?
Birgithe og Heidi er imponert over bibliotekenes omstillingsevne, ikke minst de siste månedene. De har likevel noen tips til synliggjøring og tverrfaglig samhandling:

 

  • Vær bevisst bibliotekets rolle og ta plass når det kreves.
  • Ligg i forkant av arbeidet når planer og strategier skal utvikles i kommunen/ institusjonen.
  • Bruk de mulighetene du har til å synliggjøre bibliotekets arbeid i politiske sammenhenger (det må ikke å være saker hvor noe skal vedtas).
  • Politikerne trenger kunnskap om hva biblioteket gjør, og ønsker ofte å bli orientert.
  • Forsikre deg om at det du gjør, virker slik du ønsker. Stikkord: måle effekt og styrke kompetansen.
  • Samarbeid og nettverk er alfa og omega. Engasjer deg, vær nysgjerrig og oppsøkende.
Translate »
X