Bildebeskrivelse: Formidlerne på Bokgildet 9. mai er fra venstre: Elisabeth K. Johansen, Nes bibliotek,Torbjørn Oppedal, Indre Østfold bibliotek, Elin Cathrine Lien, Bærum bibliotek, Ragnhild Malfang, Lillestrømbibliotekene, Antti Kaukoranta, Modum bibliotek, Siri Berrefjord, Hole Bibliotek, Elisabeth Stabell, Nes bibliotek og Anne Mette Hansen, Moss bibliotek. Melina Charlotte Berka, Indre Østfold bibliotek var ikke til stede da bildet ble tatt.

I Viken har vi mange dyktige formidlere. Ni av disse tok utfordringen og ble med på arbeidet med Kulturfondstafetten. Oppgaven var å lese KF-bøker utsendt i november og desember 2021, lage manus og ikke minst lage videoboktips. Det siste var nytt for de fleste og formidlerne har tatt utfordringen på strak arm. Vi kan nå se 65 videoboktips fra Viken på Bibliotekutvikling.no. Lenke til kurset: Kulturfondstafetten – Kurs (bibliotekutvikling.no)

Kulturfondstafetten er ett av satsingsområdene i FiF-prosjektet, Formidlingskompetanse i folkebibliotek, der ti fylkesbibliotek samarbeider. Nasjonalbiblioteket er oppdragsgiver og prosjektene har som mål å styrke folkebibliotekenes formidlingskompetanse gjennom samordning og videreutvikling av kompetansehevende tiltak. Fif-prosjektet er ledet av Trøndelag fylkesbibliotek, og Rogaland fylkesbibliotek har ansvar for Kulturfondstafetten.

I Viken ble det gjennomført et oppstartkurs, der Eivind Rutle la vekt på tekniske tips til hvordan man kan oppnå et godt resultat ved filming med mobiltelefon. Opprettelsen av egen kanal på Teams og gruppe på Messenger viste seg å være nyttig for direkte kommunikasjon mellom formidlerne.

Formidlerne har lest minst 10 bøker hver og laget videoboktips av de fleste. I tillegg har de forberedt og gjennomført et fysisk arrangement, Bokgildet, som ble avholdt 9. mai. Dette er en innsats det står respekt av, og vi takker for sporty innstilling og godt gjennomført arbeid! Inntrykket er at formidlerne har hatt stort læringsutbytte av å delta i Kulturfondstafetten. Dette har vist seg i form av tekniske ferdigheter, gode samtaler om litteratur, formidlingstips og ikke minst det å bli kjent med andre som arbeider med det samme i andre kommuner.

Nå oppfordrer vi ansatte i folkebibliotek og skolebibliotek til å bruke filmene for å få større bokkunnskap, og gjennom dette formidle de tilsendte Kulturfondbøkene. Et tips kan være å dele opp og se noen filmer sammen på hvert fellesmøte. Oppfordringen er klar: Bruk filmene og lag gjerne egne videoboktips!

Translate »
X