Anna Fiske under KOMMA 2020 – visningsarena for litteratur på Lillehammer. Foto: Tanja Steen, Viken fylkeskommune.

 

Fire ganger i året kan en søke Kulturrådets tilskuddsordning for litteraturformidling. Ordningen skal bidra til profesjonell formidling av litteratur på fortrinnsvis samisk eller norsk til et allment publikum. Neste søknadsfrist er 2. desember.

Bibliotek kan søke
Forfattere, kritikere, skoler, litteraturfestivaler og andre arrangører kan søke ordningen. Også bibliotek kan søke om tilskudd.

Vi kontaktet Kulturrådet for å få vite litt mer om hvilke kriterier som gjelder for bibliotekene. Wenche Fosslien, som er seniorrådgiver for litteratur, svarer at bibliotek kan søke om økonomisk støtte via Kulturrådets tilskuddsordning for litteraturformidling. Søknader fra bibliotek vil bli behandlet, men vil særlig vurderes opp mot Nasjonalbibliotekets utlysning av utviklingsmidler.

Fosslien sier at det legges vekt på faglig innhold, profesjonalitet og kvalitet, og tiltakets relevans for Kulturrådets strategi for litteraturområdet. I den samlede prioriteringen av søknader vektlegges også gjennomføringsevne, geografisk fordeling og hvorvidt tilskuddet vil bidra til å styrke bredden i norsk litteratur, kan hun fortelle.

Mange muligheter
Det er stor bredde i hva en kan søke midler til. Litteraturformidlingen kan være skriftlig, muntlig, levende, digital eller audiovisuell, så lenge den er til et allment publikum. Eksempler er enkeltarrangementer og arrangementsrekke, nettsider, konferanser og debatter.

For ytterligere informasjon, se Kulturrådets nettsider. Legg spesielt merke til §5, 3. avsnitt og §6 i Retningslinjer for Tilskuddsordning for litteraturformidling.

Translate »
X