BARNEHAGETURNE

Barnehageturne i Østfold – kort info 

Folkebibliotekene har i samarbeid med Østfold fylkesbibliotek de siste to årene tilbudt flere teaterforestillinger med tilhørende språkstimulerende aktiviteter til  barnehager i fylket. Dette tilbudet fortsetter inn i storfylket Viken, foreløpig i 2020. Forestillingene vises i folkebibliotekene etter at barnehagene har lest, lekt og jobbet med boka som forestillingen er basert på.  

En punktvis oversikt over hvordan vi gjør dette: 

  • Bok plukkes ut, gjerne i samråd med teaterfolk, slik at vi vet hva som egner seg for teater. 
  • Forestilling produseres.  
  • Folkebibliotekene gjøres kjent med tilbudet fra oss. De på sin side inviterer barnehager fra sin kommune med. I større kommuner kan barnehager håndplukkes, i mindre er alle ofte med. 
  • Turneplan utarbeides av fylkesbiblioteket i henhold til ønsker fra folkebibliotekene som er vertskap for forestillingene. 
  • Kofferter med innhold, rekvisitter og bok kjøpes inn 
  • Pedagogisk opplegg utarbeides av fylkesbiblioteket og sendes til folkebibliotekene, som igjen sender dette videre til barnehagene som skal være med. 
  • Eventuelt inviteres barnehagene til bibliotekbesøk for å motta bok. Dette kan også gjerne være et introduksjonsbesøk der barna får vite litt om bibliotek. 
  • Forestillingen sendes rundt til folkebibliotekene i henhold til turneplan. Barnehagene kommer til bibliotekene for å se forestillingen. 
  • Eventuelt gjøres etterarbeid i henhold til metodisk opplegg som er sendt ut. 
  • Graden av innsats og forarbeid i barnehagene er frivillig. Et minstekrav er å lese boka flere ganger. 

  Mål: 

Målet med aktivitetene er å gi barna en god teateropplevelse. For å sikre dette, er det viktig at barna forstår ordene og har en viss forhåndskunnskap om handling og karakterer i boka. Språkstimulering en viktig del av totalpakken. Ikke alle barn blir tatt med av foreldrene på teater, ikke alle barn blir lest for hjemme. Derfor har ikke alle førskolebarn uten videre forutsetning for å forstå alt som skjer fra en teaterscene.  Vi ønsker å gi alle barn et eierforhold til ord, handling, karakterer og boka før de ser stykket. Som kjent elsker barn gjentakelser, og vi er trygge på at når de får se noe de kjenner fra før, blir gleden og utbyttet maksimalt. 

Aktiviteter i barnehagene på forhånd:   Et minstekrav er at boka blir lest på forhånd flere ganger i barnehagene. Bøkene blir sendt ut til folkebibliotekene slik at barnehagene kan få/eventuelt låne hvert sitt eksemplar. Dessuten blir det sendt ut kofferter med ting og gjenstander som er hentet fra bokas handling. Disse   koffertene med innhold blir også til utlån, slik at barnehagene kan gjøre barna kjent med ord og begreper på forhånd ved å vise tingene i kofferten. 

Om noen få uker er det teaterforestillingen om «Lille Larsen» som skal på tur. Teateroppsetningen er en blanding av dokketeater og vanlig teater, og er basert på boka «Da lille Larsens hus blåste bort» av Jakob Martin Strid. Stykket er dramatisert og regissert av Anneli Sollie. Medvirkende: Johan Østereng og Daniel Sandvik.

 

Bokas handling  

Boka handler kort fortalt om en kraftig vind som plutselig blåser Larsens hus opp på et høyt fjell. Lille Larsen blir blåst med opp og blir isolert fra resten av landsbyen. De andre innbyggerne er urolige for at Larsen skal mangle noe der oppe på fjellet. Via en snor, der de fester mat og ulike gjenstander, får de sendt det de mener han trenger. 

Disse forslag til aktiviteter blir sendt til barnehagene på forhånd: 

Forarbeid: Se på vær og vind 

Været er en viktig kraft i denne boka. Det er fint om barna kan gå ut å kjenne på uvær, regn og sterk vind. Sangen til Tobias i Kardemomme by, av Torbjørn Egner, kan med fordel synges:  

Kommer vinden ifra vest,                                                                                                                                        

kan det bli en farlig blest.                                                                                                                                         

Den kan komme veldig fort,                                                                                                                                        

 så man nesten blåser bort.                                                                                                                                        

Den som da har paraply,                                                                                                                                                    

han kan komme til å fly,                                                                                                                                                  

så han nesten blåser bort fra våres by 

Aktiviteter 

Høytlesning og sang: Det foreslås at en del av aktivitetene foregår utendørs, i all slags vær. Det anbefales for eksempel å lese høyt ute i regn, med et plasttrekk over boksidene. Sangen til Tobias synges. 

Taubane: Neste forslag er å bygge en egen taubane; gjerne fra et lavt punkt til et som er høyere. Mange barnehager har en hytte, et dokkehus eller et klatrehus utendørs. Det vil passe ypperlig! På snora fester man med klesklyper, eller binder fast, ulike gjenstander som man tenker seg i leken at Larsen skal få. En samtale med barna om hva Larsen kan trenge, trigger nysgjerrighet og stimulerer språket. Hva trenger et menneske som er helt alene på et høyt fjell? Man kan starte samtalen med de gjenstandene som ligger i kofferten. For å variere leken kan barna etter hvert være med å bestemme hva Larsen skal få, de kan bruke fantasien og tenke: Hva ville de selv savnet?  

Når det kommer til den konkrete leken, da gjenstander festes til snoren og sendes opp eller ned, bør det være en voksen både oppe og nede som forsterker språket og hjelper samtalen. Man snakker om om hva som sendes: «Nå sender jeg en tannbørste oppover, er det noen som tar i mot?» Og videre: «Tannbørsten har kommet opp, nå har Larsen tannbørste og kan pusse tennene. Takk for fin blå tannbørste! Hva kommer nå? osv.»  

Etterarbeid.  

Man snakker litt om været hver dag. For eksempel kan man sette opp en stang med vimpel eller flagg for å se hvor vinden kommer fra, og hvor sterkt den blåser. Rundt stangen kan man sette opp steiner merket øst og vest, syd og nord, slik at barna introduseres for himmelretninger. 

Oppsummering: 

Teaterforestillingene med bok og forarbeid er ment som et lese- og språkstimulerende tiltak i førskolealderen. Det er et stort behov for dette med tanke på senere leseferdigheter i dette landet, i Østfold i særdeleshet. Det er viktig å begynne tidlig, før skolealder. Her utnytter vi det potensiale for læring, oppleving og glede som ligger i å se en teaterforestilling. Østfold fylkeskommune har bevilget kr 140 000 kroner pr år de siste to årene til dette. Folkebibliotekene betaler en mindre egenandel for å ha del i tilbudet. 

Translate »
X