BOOKBITES I VIKEN - SAMARBEID

Arbeidsfordeling/Kontaktinformasjon
Ansvar
Feilmeldinger

Feil og mangler i BookBites skal sendes hit:

E-post: kundeservice@bibsent.no

OBS! Fint om dere setter ebok.fylkesbibliotek@viken.no i kopifeltet.

Følgende informasjon bør følge med i meldingen (om mulig):

  • Lånenummer
  • Bibliotek
  • IOS/Android
  • Type telefon/nettbrett (+versjon)
  • Beskrivelse av problemet
  • Sett også gjerne på BookBites-versjon. Du finner den her når du er logget inn:

Mangler i e-boka: Dersom låner opplever at ei bok mangler sider eller har feil i lydfila,meldes dette inn til olgask@viken.no som tar det videre til innholdsleverandøren.

Vi ser behovet for et problemmeldingsskjema og en logg, og dette er etterlyst hos leverandør.

Innhold og utlån

E-lydbøkene er dyre, og våre budsjetter rekker ikke lenge dersom vi skal gi like muligheter for lån av e-lyd som andre e-bøker. For lånerne gir det en opplevelse av at appen er «tom» for innhold.

  • Maks tre lån samtidig.

Et lån telles fra 10% prosent av sidene i boka er åpnet.

  • Lånere kan låne inntil 8 e-lydbøker i måneden.

Melding fra BookBites: Begrensning på 8 e-lydboklån per måned i Viken.
Dette går ikke på kalendermåned, men fra dato du lånte første lydbok. For eksempel: Lånte han første bok 06.11, vil sperretiden oppheves 06.12. Vi er klar over at kommunikasjonen i appen til låner om dette ikke er den beste, så vi planlegger å gjøre noen grep for at det skal bli enklere å forstå

Ny fordelingsnøkkel fra kulturrådet ligger her:   https://bibliotekutvikling.no/2019/12/11/oppdatert-fordelingsnokkel-for-tildeling-av-kulturfond/

Anbefaling til innkjøp og utlån av E-bøker i folkebibliotek

 

Innkjøp

Innkjøpsgruppe for e-lydbøker voksen:

Leder: Olga Skrinde

Innkjøpsgruppe for e-lydbøker barn:

Leder: Marthe Kristin Samuelsen

Økonomi

Fordelingsnøkkel i Viken:

Innkjøp av medier: 4 % av bibliotekets mediebudsjett. System: 1600 i fastpris + påslag per innbygger (0,25).

Statistikk

Statistikk ligger på https://bsebok.no/

Alle bibliotek i Viken har fått tilsendt innloggingsinformasjon.

Translate »
X