KLASSESETT

Klassesett-tjenesten er stengt for utlån til etter påske.

Viken fylkesbibliotek stenger utlån for en periode, grunnet overgang til nytt biblioteksystem. Fra tirsdag 22. mars kl. 12.00 er klassesett-tjenesten stengt for utlån til etter påske. Vi kommer tilbake med dato for når man igjen har mulighet til å bestille klassesett. Klassesett som allerede er reservert vil bli sendt ut som normalt til avtalt tid. Har du spørsmål, elle trenger klassesett etter påske, sender du bestilling til klassesett@viken.no. Beklager ulempen.

 

Om samlingen

Klassesettsamlingen består av skjønn- og faglitteratur på bokmål og nynorsk, og av skjønnlitteratur på engelsk. Vi har samtidslitteratur og klassikere både oversatt og av norske forfattere. Målgruppen er elever i grunnskole og på videregående skole.

Inntil videre er samlingen fordelt på to lokasjoner og tilgjengelig i to databaser. Samlingen til tidligere Buskerud skoleboksentral står i Drammen. På Kjeller er samlingene til tidligere Østfold og Akershus samlokalisert.

Søk i Drammenssamlingen her.

Søk i Kjellersamlingen her.

 

Hvem kan bli låner

Alle skoler i Viken kan låne klassesett, og det er en gratis tjeneste. Send en e-post til klassesett@viken.no for å opprette lånekort. Vi trenger følgende opplysninger:

  • Skolens navn
  • Lærerens navn
  • Skolens adresse
  • Skolens epostadresse
  • Skolens telefonnummer
  • Lærerens telefonnummer
  • Lærerens epostadresse
  • Nærmeste folkebibliotek

Klassesett lånes ikke ut til privat bruk.

 

Hvordan låne og returnere

Send en e-post til klassesett@viken.no for å bestille klassesett. Vi trenger å vite hvor mange eksemplarer dere trenger av hver tittel, og når dere ønsker å motta klassesettene. Klassesettene sendes til ønsket folkebibliotek og må hentes og returneres av skolen. Transporten til og fra biblioteket kan ta fra en dag til en uke, avhengig av kjørerute. Pass på å bestille i god tid.

 

Å velge klassesett

Vi kommer gjerne med anbefalinger tilpasset alder og lesenivå, tema eller andre ønsker. Send en e-post til klassesett@viken.no og ha gjerne med informasjon om klassetrinn, antall elever, og når dere ønsker å starte lesingen.

Ønsker du en oversikt over hvilke titler vi har til ulike aldersgrupper, kan du få dette i databasene våre. Velg «avansert søk» og avgrens på språk og brukernivå.

 

Lånetid og reservering

Lånetiden er 6 uker. Hvis det ikke er venteliste på bøkene, kan lånetiden forlenges. Send en e-post til klassesett@viken.no for å forlenge lån.
Vi prøver å etterkomme ønsker om reservering fram i tid.
Pass på å returnere klassesettene til lånefristen. Husk at det kan være andre som har planlagt undervisning der de skal bruke klassesettet.

 

Erstatning av tapt/ødelagt materiale

Vi sender ikke faktura for tapte eller ødelagte klassesettbøker, men ønsker erstatningseksemplarer. Lever ny bok som erstatter den tapte på nærmeste bibliotek, merk «202 000 Klassesett» og pass på å skrive hvilken skole erstatningen kommer fra. Hvis boken ikke lenger er i salg, ta kontakt med oss på e-post og vi finner en løsning.

 

Innkjøpsønsker

Har vi ikke den boka du er på jakt etter? Send gjerne et innkjøpsønske til klassesett@viken.no.

Translate »
X