Klassesett i Viken

Viken fylkesbibliotek tilbyr utlån av klassesett til skoler. Fordi de gamle fylkene hadde litt forskjellige måter å organisere tjenesten på, vil det inntil videre være forskjellige innganger til bestilling avhengig av hvilket fylke man sognet til.

Har du spørsmål vedrørende klassesett? Ta kontakt på denne eposten: klassesett@viken.no

 

X