Ungdomsbokgildet er et årlig seminar som vies helt og fullt til ny og aktuell ungdomslitteratur. 19. november 2020 ble det arrangert for 17. gang! På grunn av omfattende koronarestriksjoner måtte vi endre mye underveis og endte opp med et heldigitalt arrangement.

I tillegg til storfint forfatterbesøk, ble 30 nøye utvalgte bøker for ungdom presentert av våre flinke formidlere og hele dagen ble strømmet til deltakere fra hele landet.

Se bokpresentasjonene på nett
Opptaket av Ungdomsbokgildet er i ettertid blitt klippet opp og presentasjonen av de 30 bøkene ligger nå tilgjengelig for alle på Vimeo https://vimeo.com/search?q=ungdomsbokgildet%202020.

Vi håper at mange bibliotek og skoler vil bruke opptakene aktivt når de skal formidle bøker til ungdom og unge voksne. På Vimeo kan dere også finne presentasjoner fra tidligere år.

Heftet med tekstene fra Ungdomsbokgildet kommer på nyåret
I flere år har de 30 bøkene som blir omtalt på Ungdomsbokgildet blitt samlet i et eget hefte og distribuert til deltakerne på gildet, og til skoler og bibliotek i Buskerud.

Årets Ungdomsbokgilde er det første vi arrangerer som Viken fylkesbibliotek, og alle bibliotek i Viken skal selvfølgelig få et hefte tilsendt. Heftene går straks i trykken og utsendingen starter så fort vi får dem i hus. Se etter heftet i posten på nyåret.

Heftet for 2020 vil også bli tilgjengelig digitalt, og vil etterhvert kunne lastes ned fra nettsiden vår.

Hefter fra tidligere år kan leses og lastes ned her:

https://vikenfylkesbibliotek.no/ressurser/publikasjoner/

 

Translate »
X