Med Komma ønsker vi å synliggjøre god litteratur og bidra til bedre spredning, større bredde og mangfold innen Den kulturelle skolesekken og i andre sammenhenger der det er ønske og behov for god formidling av litteratur.

I tillegg til visninger og faglig påfyll inviteres det til felles lunsjer og hyggelig middag. Det er fokus på smittevern og det legges til rette for trygge rammer for arrangementene. Komma forholder seg til de til en hver tid gjeldende anbefalingene fra FHI og følger de nasjonale retningslinjene for arrangement. I år vil Komma ha begrenset kapasitet, så meld deg på snarlig for å sikre din plass.

MELD DEG PÅ KOMMA HER

Todagerspass for KOMMA koster kr. 1400,-  og inkluderer visninger samt lunsj begge dager.

Lenke til mer informasjon om Komma.

Lenke til program.

Komma er et samarbeid mellom Den kulturelle skolesekken i Innlandet, Den kulturelle skolesekken i Viken, Forfattersentrum, Norsk Litteraturfestival og Kulturtanken. Et programråd har valgt ut hvilke produksjoner som vises under Komma. Utvalget er basert på produksjoner som produsenter, forfattere og fylker har meldt inn.

Komma foregår på Lillehammer samtidig med Norsk Litteraturfestival. Les mer om Norsk Litteraturfestival her.

Translate »
X