Fylkesrådet har nå vedtatt førsteutkast for temastrategi for bibliotekutvikling i Viken 2022-2025 og vi ønsker oss innspill innen 7. oktober. Vi ønsker særlig tilbakemelding på forslag til Visjon, mål og strategier i kapittel 3 – men tar også gjerne i mot generelle innspill til utkastet.

Merk at utkastet vi ønsker tilbakemelding på er et tidlig utkast, basert på vår kunnskap om Viken generelt og fylkesbibliotekets virkemidler spesielt. I tillegg har vi vurdert alle innspill vi har fått fra innspillsrunden tidligere i år. Nå ønsker vi oss tilbakemeldinger på om strategien treffer behov og ønsker for bibliotekutviklingen i fylket. Lenke til utfyllende informasjon og lenke til utkastet. På denne nettsiden ligger i tillegg lenke til utkast til temastrategi for kunst og kultur som du også er velkommen til å gi innspill på.

Praktisk informasjon om skriftlige innspill

  • Frist for skriftlige innspill er 7. oktober kl. 12.00.
  • Innspillene må sendes som e-post til post@viken.no
  • E-posten merkes med «2021/48982 innspill til temastrategi for bibliotekutvikling»
  • Du kan gi innspill til begge utkast i samme e-post, da må det merkes tydelig i emnefeltet at innspillene gjelder begge utkast

Innspill på Bibliotekdagene
Vi takker for alle innspillene som kom under Bibliotekdagene 15. – 16. september.


Foto: Bibliotekdagene i Viken 2021

Translate »