Hva ligger i begrepet grønne bibliotek? Hvor grønt er egentlig biblioteket ditt, og hvordan kan vi styrke bibliotekenes bærekraftsarbeid? Dette var noen av spørsmålene vi jobbet med på seminaret om grønne bibliotek i Lillestrøm 12. mai. Grønne bibliotek ble gjennomført i samarbeid med Lillestrømbibliotekene. 

Collage av foredragsholdere

Noen av foredragsholderne og deres tema (fra venstre): Sølvi Tellefsen og Rolf Holm om nytt bibliotek i Lillestrøm, Henriette Stoltz, Per Eide og Kaja Ahnfelt om Grønt biblioteknettverk, Tom Erik Julsrud om UPSCALE og Line Begby om Bærekraftsjekken. Foto: Viken fylkesbibliotek.

Rundt femti bibliotekansatte fra hele landet var samlet for å diskutere hva som ligger i begrepet grønne bibliotek og hvordan vi sammen kan styrke bibliotekenes arbeid med bærekraft. Tusen takk til alle som bidro til et variert og spennende program! 

Bærekraftig utvikling møter dagens behov uten å ødelegge mulighetene for kommende generasjoner. Bibliotek er bærekraft i sin natur. Det er mye vi kan gjøre som bibliotek, både i egen organisasjon og ut mot publikum for å fremme bærekraft. Seminaret om grønne bibliotek var et bidrag for å skape oppmerksomhet om et dette, og for å se nærmere på hva bibliotekene kan bidra med.  

Bærekraft er en gjennomgående prioritering i Temastrategi for bibliotekutvikling i Viken. I tillegg er «Bibliotekene i Viken deltar i en bærekraftig utvikling av samfunnet» ett av fire hovedmål. Strategien bygger samtidig opp under ti av FNs bærekraftsmål.  

Seminaret om grønne bibliotek er ett av flere tiltak på vei mot disse målene. De to neste årene skal vi videreutvikle en startguide og verktøykasse for bærekraftige bibliotek, og se på mulighetene for flere utlånsordninger for fritids- og hobbyutstyr i samarbeid med bibliotekene.  Både program og workshoptema reflekterte denne satsingen.  

Kort fra evaluering av seminaret
Alle som har svart på evalueringen gir gode tilbakemeldinger om seminaret, og gir en score på 4,67 av 5. Workshopene, grønt biblioteknettverk og bærekraftsjekken blir spesielt trukket fram av flere. I tillegg var mange veldig fornøyde med grønt filosofisk påfyll fra professor i filosofi, Arne Johan Vetlesen. En av deltakerne sier: Det var et veldig interessant foredrag av Arne Johan Vetlesen, ble veldig inspirert av det (og ganske nedslått) 

Kan du trekke fram 1-3 ting som var spesielt relevant for deg?   

  • Fikk på workshopen mange gode «grønne ideer» til ting vi skal gjennomføre på mitt bibliotek.
  • En påminnelse om at nytt tankesett må inn og tips til hvordan gjøre biblioteket mer bærekraftig. 

Veien videre
Vi ønsker å bygge videre på det vi startet på seminaret 12. mai, og planlegger et nytt nettverksmøte om grønne bibliotek i oktober. Følg med – program og invitasjon vil bli lagt ut i kalenderen på https://vikenfylkesbibliotek.no tidlig i høst. Har du spørsmål i mellomtiden kan du ta kontakt med Kristine Mesgrahl på e-post kristinem@viken.no eller Anette Vatnebryn på e-post anettev@viken.no  

Ressurser:
Presentasjonene fra seminaret er delt på fylkesbibliotekets nettside: https://vikenfylkesbibliotek.no/gronnebibliotek/seminar/  

På bibliotekutvikling.no/forum finner du for tiden to aktuelle grupper “Grønn gruppe” og “Grønt biblioteknettverk”, som du kan melde deg inn i.  

Bærekraftsjekken og bærekraftskurset som er utviklet av Viken fylkeskommune er tilgjengelig for alle og du finner det på viken.no/barekraft 

Spørsmål fra salen på grønt seminar

Engasjerte tilhørere stiller spørsmål under ett av mange interessante foredrag. Foto: Viken fylkesbibliotek

Translate »