Ingeborg Hagen begynte ved Viken fylkesbibliotek 1. august. Hun er pedagog og har undervist i videregående skole i en rekke år. Hun kommer fra Nasjonal digital læringsarena (NDLA), hvor hun har hatt ansvar for produksjon av læringsressurser.

Karianne A. Aam, seksjonsleder for bibliotek og samfunn, er glad for å få inn Ingeborg, med sin pedagogiske bakgrunn og erfaring med e-læring.
– Jeg vet at Ingeborg brenner for ungdom og ungdomskultur og hun blir en ressurs også i samarbeidet med de videregående skolebibliotekene i Viken!

Hun er altså så vidt i gang hos oss og har svart på noen spørsmål vi pleier å stille til våre nyansatte. Bli litt bedre kjent med Ingeborg:

 

Hvorfor ønsker du å jobbe ved Viken fylkesbibliotek?

Jeg har erfaring som lærer og som læremiddelutvikler, så muligheten for å kunne jobbe videre med pedagogikk og digital læring, samt utvikling på nye områder og måter er en av grunnene til at jeg ønsker å jobbe i Viken fylkesbibliotek. Jeg er opptatt av at læring er noe som skjer gjennom hele livet, og her spiller biblioteket en viktig rolle. Jeg ser fram til å bli bedre kjent med biblioteksektoren, og til å jobbe med de mulighetene som biblioteket kan gi.

Kan du fortelle litt om din faglige bakgrunn?

Jeg har utdanning innen blant annet jus, språk, kommunikasjon og medier, og har en master i språk, kultur og digital kommunikasjon. Jeg har også praktisk pedagogisk utdanning, og har jobbet ni år som lærer i videregående skole. De to siste årene har jeg jobbet i NDLA (Nasjonal digital læringsarena) med revisjon og utvikling av digitale læringsressurser til programfaget kommunikasjon og kultur.

Er det noe du særlig gleder deg til når du starter?

Jeg gleder meg til å bli kjent med og samarbeide med nye kolleger, og til å bli bedre kjent med Viken fylke. Jeg ser også fram til å jobbe med nye og spennende arbeidsoppgaver.

I tillegg til Ingeborg, startet Astrid Roa Olsen i et engasjement ved fylkesbiblioteket 1. august. Hun skal primært jobbe med klassesett. Astrid blir hos oss ut året.

Henrikke Lingeberg har jobbet ved Viken fylkesbibliotek i et engasjement i et halvt år og fortsetter i et halvt år til, fram til 31. januar 2023. Henrikke skal fortsette å jobbe med dataspill og med kurs og kompetanse.

Illustrasjon: Tank Design

Translate »
X