Karianne Aam og Ørjan Persen starter ved Viken fylkesbibliotek 1. juni. Vi er veldig fornøyde med å få to så dyktige fagpersoner som tilskudd til fylkesbiblioteket, sier seksjonsleder Jannicke Røgler.

For å bli bedre kjent med dem har vi stilt Karianne og Ørjan noen spørsmål.

Karianne Aam


Foto: Mostafa Pourbayat

Hvorfor ønsker du å jobbe i Viken fylkesbibliotek?

Viken fylkesbibliotek er blitt et stort fylkesbibliotek med et vidt spekter av oppgaver og ansvar. Det gjør at jeg tror det er mange muligheter og utfordringer i tida framover. Jeg liker både muligheter og utfordringer. Jeg vet at det jobber mange dyktige folk ved fylkesbiblioteket – det å få jobbe sammen med mange ulike mennesker, bibliotek og oppgaver i et stort og variert fylke, var en sterk motivator for at jeg søkte jobben.

 

Kan du fortelle litt om din faglige bakgrunn?

Jeg har jobba i endel ulike bibliotek, jeg har erfaring fra UH-bibliotek, et lite fagbibliotek, folkebibliotek og fylkesbibliotek. Jeg var et par år i daværende ABM-utvikling og har det siste året prøvd meg i arkivsektoren. Jeg er nok litt rastløs, derfor trives jeg godt med å jobbe utviklings- og prosjektorientert. Jeg har alltid vært og er opptatt av hvor mye vi har å lære av hverandre på tvers av ulike type bibliotek og i ABM-sektoren.

 

Hvilke muligheter ser du for å drive bibliotekutvikling i Viken?

Viken er heldige! Fylkesbiblioteket er satt sammen av tre tidligere fylkesbibliotek som hadde sine prioriteringer og sitt fokus. Det betyr at det er så mange fine ting å bygge videre på. Jeg mener mulighetene er mange og at noe av arbeidet allerede er påbegynt. Digital festival, e-læringsressurser som “23 ting” og arbeid med bibliotekrom er utvikling som er godt forankra, men som kan utvikles videre til hele Viken. Med det store antallet folkebibliotek og videregående bibliotek vil det helt sikkert være mange gode ideer fra bibliotekansatte som kan utvikles og gi god samskaping i åra framover!

 

Er det noe spesielt du ser frem til i den nye jobben?

Dette er en jobb jeg gleder meg veldig til å starte i. Noe av grunnen er rett og slett at jeg gleder meg til å bli godt kjent med alle bibliotekene i fylket. En annen årsak er at jeg gleder meg til å jobbe sammen med en stor gjeng, både i fylkesbiblioteket, men også ute i bibliotekene. Jeg har jobba et par år med å undervise sykepleierstudenter i kunnskapsbasert praksis og gleder meg til å jobbe med dette i andre type bibliotek, jeg synes det er en nyttig måte å jobbe på, som kan brukes i mange sammenhenger.

 

Ørjan Person

 

Hvorfor ønsker du å jobbe i Viken fylkesbibliotek?

Siden Viken er den klart største fylkeskommunen har Viken fylkesbibliotek gode forutsetninger for både å samarbeide med de lokale folkebibliotekene og være med på å styrke det nasjonale biblioteksamarbeidet. Mitt inntrykk er at det blir gjort mye godt regionalt samarbeid, men at vi ikke har lykkes like godt som våre nordiske naboer med det nasjonale samarbeidet. Det vil forhåpentligvis et stort og sterkt fylkesbibliotek som Viken kunne gjøre noe med. Fellesløsningene en ser i de andre nordiske landene for e-bøker og andre digitale tjenester vil det være naturlig å arbeide mot og fylkesbibliotekene er sentrale hvis en ønsker nasjonale fellesløsninger.

Jeg har også familie på Østlandet som det vil være fint å treffe litt oftere og jeg har en gutt som skal flytte på folkehøgskole til høsten, det gjør det selvsagt mye lettere å flytte på seg.

 

Kan du fortelle litt om din faglige bakgrunn?

Jeg er utdannet bibliotekar ved Universitetet i Tromsø og begynte arbeidslivet med en tur innom Hordaland fylkesbibliotek, etter det var jeg biblioteksjef i tre år i øykommunen Bømlo. De siste 17 årene har jeg arbeidet ved Bergen Off. Bibliotek. Der har jeg arbeidet mest med samlingsutvikling og digitale innholdstjenester.

De siste årene har jeg særlig interessert meg for e-bøker og e-lydbøker, og på dette feltet har jeg gjort veldig mye forskjellig. Jeg har vært med å lage e-bøker fra grunnen av, med egne omslag og koding i XML. Jeg har arbeidet med formidling, opplæring og samarbeidet med brukere, kollegaer og utviklerne om å forbedre utlånsappene og jeg har gjennom BF og NBF forsøkt å skape forståelse for at bibliotekene har behov for bedre vilkår for digitalt innhold.

 

Hvilke muligheter ser du for å drive bibliotekutvikling i Viken?

Vi ser at bruken av de digitale tjenestene nå øker kraftig. Når folkebibliotekene etter hvert åpner igjen, må vi forsøke å holde på den økte andelen digitale lån, samt lærdommene våre med å jobbe hjemmefra. Det skal bli fint å kunne møtes fysisk igjen, men vi må også ta med oss at en del møter kan gjennomføres effektivt på nett.

 

Er det noe spesielt du ser frem til i den nye jobben?

Å arbeide for bedre digitale tjenester gleder jeg til å være med på, de ekstra midlene fra regjeringen gjør at vi har muligheter til å bedre utvalget av e-lydbøker, kutte ventelister og kanskje også satse på noen nye tilbud.

 

Vi ser frem til å få to nye medarbeidere på laget, og ønsker Karianne og Ørjan lykke til i sine nye jobber.

Translate »
X