Lansering av temastrategi for bibliotekutvikling

Fylkestinget vedtok den 23. februar å sende søknad om å oppløse Viken fylkeskommune, med virkning fra 2024. Det betyr at det på alle områder vil foregå arbeid for å forberede overgangen fra Viken til Akershus, Buskerud og Østfold. Fylkestinget har vært tydelig på at det vil være av stor betydning å ta vare på og bruke det gode utviklingsarbeidet som er gjort i Viken og at det er en organisering av tre nye fylker som står foran oss.

For Viken fylkesbibliotek sin del, er vi svært stolte av det arbeidet som er lagt ned fra mange parter – bibliotek, innbyggere, ungdommer, medvirkningsorganer og andre fagområder innafor fylkeskommunen – for å utvikle en temastrategi for bibliotekutvikling. Temastrategien ble vedtatt i Fylkestinget den 16. desember og den ble lansert den 17. februar. Under lanseringen ledet fylkesbiblioteksjef Heidi Hovemoen en samtale om bibliotekutvikling. Det ble en fin samtale hvor Jørgen Hovde, biblioteksjef ved Drammensbiblioteket, Mads Hilden, hovedutvalgsleder for kultur, idrett og frivillighet i Drammen, Tonje Kristensen, fylkesråd for kultur og mangfold og John Arve Eide, fylkesdirektør for kultur og mangfold deltok. Samtalen bidrar til å belyse hvor viktig god regional bibliotekutvikling er, og den viser at temastrategien for bibliotekutvikling vil være like viktig både mens vi er Viken og når vi skal over i en annen fylkeskommunal struktur.
[Lenke til lanseringa]

Heidi Hovemoen er opptatt av at videre samhandling og faglige fellesskap også vil spille en stor rolle i tida framover.

– I en liten sektor som vår, er jeg mer enn sikker på at samhandling og større, faglige enheter bidrar med bedre tjenester enn det vi klarer å få til, hver for oss. Jeg har vært, og er utrolig stolt over å få lede dette arbeidet i Viken.

Viken fylkesbibliotek ser fram til å sette temastrategien ut i livet, sammen med bibliotekene i Viken. Vi ser tilbake på to år som har vært preget av en pandemi, og hvor fylkesbibliotekets ansatte i liten grad har hatt mulighet til å reise rundt til bibliotekene. Vi ønsker derfor nå å få reist ut og besøkt alle bibliotek i Viken i løpet av året. Det er mye godt arbeid som er gjort, men fylkesbiblioteket ønsker å fortsette å styrke samarbeid, utvikling og gode fellesløsninger i tida som kommer.

 

Translate »
X