Viken fylkesbibliotek samarbeidet med Ung Kultur Møtes om det tverrfaglige skriveprosjektet SEKSORD i fjor høst, - et prosjekt som engasjerte og inspirerte unge til å skrive seksordsnoveller. Vi fikk i løpet av høsten inn over to tusen noveller, – det var tydelig at terskelen var lav og kreativiteten høy for å sette ord på alt fra det enkle til det vanskelige i hverdagen. Seksordsnovellene ga mange et språk og en uttrykksform som opplevdes tilgjengelig.

 

Kulturdråpen har denne høsten skrivekurset på sin meny – gjennom et samarbeid med Viken fylkesbibliotek

Kulturdråpen er et fylkesdekkende prosjekt som tilbyr et kontinuerlig kulturtilbud for mennesker under opphold på rusinstitusjoner og dagsentra, i fengsler og i ettervern i Viken. Kulturaktivitetene har variert innhold, for eksempel konserter, skrivekurs, teaterkurs, filmkurs og diverse foredrag. Kulturdråpen jobber etter samme prinsipp og modell som Den kulturelle skolesekken, og medvirker dermed til at målgruppen kontinuerlig får profesjonelle kunst- og kulturtilbud. Prosjektet tildeles midler fra både Helsedirektoratet og Kriminalomsorgen.

 


Foto: Jan Tore Eriksen

I løpet av et par uker i oktober og november holdes skrivekurset i fengsler og rusinstitusjoner i Viken. Fredrik Høyer har fått med seg Bendik Baksaas, – en av landets mest karaktersterke elektroniske musikere. Sammen er de duoen Baksaas + Høyer, et band som utfordrer sjangere med det som beskrives som «en organisk fremstilling av rap og spoken word, house og techno». Deres siste album, «hortensia! lenge sia» – er en rå hyllest til vennskapet og et manifest for kjærligheten. Deltakerne på skrivekurset får mulighet til å videreutvikle tekstene sine til andre uttrykksformer, ved at både Fredrik og Bendik er engasjert i prosjektet denne høsten.

I løpet av en to uker lang turné i høst vil Fredrik og Bendik holde kurs i ti fengsler og institusjoner i Viken. Første kurs holdes i Indre Østfold fengsel mandag 10. oktober.

Kontakt:
Kjersti Movik Nygren, rådgiver, Viken fylkesbibliotek
E-post: kjerstiny@viken.no

 

 

 

 

Translate »