Det har vært en hektisk vår med rekruttering av tre nye rådgivere. Vi er glade for å kunne ønske Ingeborg Hagen, Christine Eidset og Anette Danielsen velkommen til høsten og våren! Det er viktige stillinger som nå skal fylles og derfor ble det gjort en grundig jobb i forkant av utlysningen, og vi lyste ut de tre stillingene samlet med ønske om kvalifikasjoner og kunnskap innenfor én eller flere av områdene 1) kunnskapsbasert praksis, 2) statistikk og analyse og 3) digital utvikling og læring. 

Ingeborg Hagen er pedagog og har undervist i videregående skole i en rekke år. Hun kommer fra Nasjonal digital læringsarena (NDLA), hvor hun har hatt ansvar for produksjon av læringsressurser. Med arbeidserfaring, god kjennskap til videregående skole og en master i språk, kultur og digital kommunikasjon har hun god kompetanse på ungdom, kultur og kulturforståelse. Ingeborg vil primært jobbe med digital utvikling og læring. Hun starter ved fylkesbiblioteket 1. august. 

 

Christine Eidset jobber ved Kongsberg bibliotek og har erfaring på prosjektarbeid gjennom prosjektet Biblioteket som samskaper. Hun har også erfaring fra undervisning i kunnskapsbasert praksis fra Politihøgskolen. Christine tar med seg viktig erfaring fra planarbeid og kommunikasjon og vi er også glad for at hun skriver nynorsk! Når Christine starter den 15. august, vil hun først og fremst jobbe med digital læring og utvikling. Men vi er heldige som også får inn kompetanse på kunnskapsbasert praksis og på formidling av statistikk og analyse. 

Anette Danielsen har bred erfaring, hun kommer fra Anno museum, hvor hun jobber som hovedbibliotekar. Anette er utdannet journalist og bibliotekar, og ser samfunnsoppdraget for begge i sammenheng. Hun har erfaring som journalist, fra undervisning i kunnskapsbasert praksis, museumsformidling og hun har sterk teknisk kompetanse. Hennes erfaring som prosjektleder for innføring av nye nettsider for høgskolebibliotek og som innholdsprodusent vil styrke fylkesbibliotekets kompetanse og vil gleder oss til at Anette starter hos oss den 1. mars 2023, etter endt foreldrepermisjon. Anette vil primært jobbe med kunnskapsbasert praksis, men vil også bidra inn på digital læring og utvikling.  

Illustrasjon: Tank Design

Translate »
X